På svenska In English
Sök
2019-02-16

CAD & Ritningshantering 

 

Vi ritar från pappers- eller CAD-grund och följer gällande regelverk.

Utskrift & Laminering
Vi skriver ut ritningarna på papper, självhäftande folie eller efterlysande material. Vi utför inplastning och laminering. Det ger ett bra skydd och en hög finish. Vi har även whiteboard-laminat för skrivtavlor och halkskydd för golvmontering.

Vi guidar dig gärna för passande material.   

 
Utrymningsplan  
På arbetsplatser bör minst ett anslag med en utrymningsplan sättas upp på varje våningsplan. Planen ska visa utrymningsvägar, hur och när man larmar räddningskår eller annan hjälpinstans. Den ska också ange var manuella larmutlösningsdon finns och visa var återsamlingsplatsen är.  

Vi erbjuder en komplett produkt eller justerar upp befintliga tavlor.
 

Skyltplan
Skyltar och andra vägledande markeringar ska normalt finnas för att visa utrymningsvägar. Markering av utrymningsväg ska ske på golv om det finns risk för att vägen kan bli blockerad. Även platser där handbrandsläckare finns ska markeras med skyltar.

Vi hjälper till med rådgivning och projekterar era lokaler genom att göra en skyltplan.
 

Relationsritning


OR-ritning (Orienteringsritning)


SR-ritning (Serviceritning)


Insatsplan 
 
En insatsplan är ett beslutsstöd för räddningstjänsten. Den visar information om byggnaden, brandskyddet, riskkällor, verksamheten, och kontaktuppgifter. Ritningarna indelas i tre nivåer med insatsinformation i olika detaljeringsgrader. Planen utformas enligt samråd och riktlinjer från räddningstjänsten.


Skyltplan/ manual


Stöd för bygglov     
Du behöver bygglov för skylten när du gör en fasadförändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Du behöver även bygglov när du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar skyltar eller ljusanordningar. Vi ritar ett underlag som ska bifogas till bygglovshandlingarna. Blankett för bygglov hittar du här