På svenska In English

Påbudsskyltar

Det är viktigt att ha ett klart och tydligt språk när det gäller skyltar.

Skyltar ska finnas för:
Användning av personlig skyddsutrustning, användande av skyddsanordningar, kameraövervakning, stängning av dörrar m.m.

Skyltarna kan vara kombinerade med andra standardskyltar, se mer under fliken Kombinationsskyltar.