På svenska In English

Varningsskyltar  


Det är viktigt att ha ett klart och tydligt språk när det gäller skyltar.

Skyltar ska finnas och varna för:
Buller, personskada (hörsel, syn, varma ytor, mekanisk utrustning, radioaktiva material, klämrisk, m.m.), högspänning, svetsutrustning, gasflaskor (explosionsrisk), luftförorening, fjärrstyrda maskiner, kemikalier m.m.

Skyltarna kan vara kombinerade med andra standardskyltar, se mer under fliken Kombinationsskyltar.