På svenska In English
Sök
2019-02-16

Low Location Lightning system för marina applikationer

Projektering 

Vi har lång erfarenhet av utrymningssskyltning på fartyg. Vårt syfte är att ge er en tydlig
markering över era utgångar, och vi följer gällande regelverk. Avsikten är att ni och era
passagerare ska kunna känna er trygga i vetskapen om att det lätt går att hitta nödutgångarna.

Low Location Lightning system

Våra produkter håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Vårt åtagande med LLL-system
sträcker sig från kontrollmätning, projektering, montering och dokumentation.

Kontrollmätning av LLL

Vart femte år är du skyldig att genomgå en kontrollmätning av LLL-systemet, för att säkerställa
att belysningen fortfarande följer reglementet. Vi är certifierade av Det Norske Veritas och Lloyds
att utföra kontrollmätning och inspektion av LLL-system.