På svenska In English
Sök
2019-02-16

Service/ Kontrollmätning av LLL-system

 
Certifierade av DNV och Lloyd's Register 

Lindbergs Skyltar AB är sedan 2009 certifierade av DNV och sedan 21 januri 2014 av Lloyd's Register att utföra kontrollmätning av Low Location Lightning-system (LLL-system) enligt IMO Res. A.752 (18).


Protokollföring  

När kontrollmätningen är genomförd lämnar vi en rapport i protokollform som är undertecknad av DNV och Lloyd's Register godkänd kontrollant. Protokollet beskriver i detalj uppmätta mätvärden på systemet. Är allt som det ska används detta som underlag för godkännande av kontrollmyndighet. Ser vi delar som ej klarar mätnivåerna är det lätt att åtgärda med hjälp av vårt Lexidor-koncept. 


Ljusnivåer  

Internationella standarder används för att specifiera nivåer av ljus för LLL-system för godkännande- och kontrollsyften. För att kunna godkännas av klassificerings-organisationer och/ eller administration ska alla PL och EP LLL-system enligt nuvarande reglemente ljusmätas:
  • Vid nya installationer av LLL  
  • Hela LLL-systemet vart 5:e år   


Rekommendationer  

Kontrollmät LLL-systemet på ett däck i varje huvudvertikalzon åtminstone en gång om året. När betydande förändringar är gjorda på:
  • Ljussystem
  • Väggar
  • Golv
  • Takdekorationer       


Vill du ha hjälp eller har frågor, kontakta oss på info@lexidor.com