På svenska In English
LSA och ME planer (Life Saving Appliances och Means of Escape)

Vi arbetar enligt den senaste rekomenderade standarden ISO 17631. En stor skillnad mot äldre standards är indelningen i två delar:
  • Utrymningsplan
  • Livräddningsutrustning