På svenska In English
Instruktionsskyltar

Det är av yttersta vikt att de instruktioner och rutiner som finns ombord har ett tydligt
och
konsekvent utseende. I en nödsituation är det viktigt att både passagerare och
besättning känner
trygghet i de instruktioner som finns på fartyget.

Vi hjälper er producera instruktioner utifrån era förutsättningar och utrustning. Skissa,
fotografera
eller skriv till oss så lämnar vi ett förslag.