På svenska In English
Sök
2018-03-23

Prenumerera på vårt utskick

* indicates required

Varningsskyltar  
 
Det är viktigt att ha ett klart och tydligt språk när det gäller skyltar.

Skyltar ska finnas och varna för:
Buller, personskada (hörsel, syn, varma ytor, mekanisk utrustning, radioaktiva material, klämrisk, m.m.), högspänning, svetsutrustning, gasflaskor (explosionsrisk), luftförorening, fjärrstyrda maskiner, kemikalier m.m.

Skyltarna kan vara kombinerade med andra standardskyltar, se mer under fliken Kombinationsskyltar.