På svenska In English
Sök
2019-02-16

Stöd till din säkerhetsorganisation 

Vi kan producera alarmlistor och utrymningsplaner. Layouten anpassas efter rederiet. Det kommer att hjälpa besättningen att lära sig proceduren och fartyget snabbare. Designen kan variera från mapp till whiteboard. Vi ger dig gärna förslag på lösningar.