På svenska In English
Sök
2019-02-16

Kunduppgifter i Projekt-/Orderprocessen


GDPR

Personuppgifter Användningsområde Förvaringsplats

Sprids till

Arkiveringstid

Skydd av uppgifterna

Företags kontakt

Kontakt med kontaktpersoner gällande Projekt, order, förfrågan

SPCS 
Office 365 (Exchange)
Orangescrum

Berörda medarbete inom företaget och för projekt

7 år (enligt bokföring lagen)

Behörighetsstyrning till SPCS, Office 365 och Orangescrum

 

Offerter

SPCS
Office 365 (Exchange)

Berörda medarbete inom företaget, kunder och för projekt

7 år (enligt bokföring lagen)

Behörighetsstyrning till Office 365 och SPCS

 

Fakturor

SPCS

Kunder och berörda medarbete inom företaget

7 år (enligt bokföring lagen)

Behörighetsstyrning till SPCS

 

Mailutskick

Mailchimp

Berörda medarbete inom företaget, kunder och leverantörer

Så länge mailutskick önskas

Behörighetsstyrning till
Mailchimp

Kunduppgifter i säljprocessen
Personuppgifter Användningsområde Förvaringsplats

Sprids till

Arkiveringstid

Skydd av uppgifterna

Företags kontakt

Återkoppling

SPCS 
Office 365 (Exchange)
Orangescrum

Berörda medarbete inom företaget och för 

7 år (enligt bokföring lagen)

Behörighetsstyrning till SPCS, Office 365 och Orangescrum

 

Offerter

SPCS
Office 365 (Exchange)

Berörda medarbete inom företaget, kunder och för projekt

7 år (enligt bokföring lagen)

Behörighetsstyrning till Office 365 och SPCS

 

Mailutskick

Mailchimp

Berörda medarbete inom företaget, kunder och leverantörer

Så länge mailutskick önskas

Behörighetsstyrning till
Mailchimp


Ansvarsfördelning

Lindbergs Skyltaffär AB ansvarar för hantering av personuppgifter enligt ovanstående beskrivning, vid frågor kontakta oss på info@lexidor.com