På svenska In English
Sök
2018-12-14

 

Kvalité och miljöpolicy


Vi levererar SÄKER, TRYGG och EFFEKTIV skyltning
Våra produkter är märkta med Lexidor®

Säker – Vi följer gällande regelverk och kundkrav 
Tryggrt mål är att leverera i tid
Effektiv –
Redundans personal


Vi är med och delar ansvaret för vår omvärld genom att uppfylla tillämplig
lagstiftning och förordningar.

Vi väljer aktivt råmaterial för att minska vår miljöpåverkan och förebygga
förorening.

Utveckling ser vi som en resurs för ständig förbättring.

 


 

 

Vi är certifierade av DNV och Lloyd's Register för att utföra
kontrollmätning av LLL- system.