Kundreferens: Stena Line
Stena Line är ett av världens största färjerederier. Deras fartyg och färjor transporterar 7,6 miljoner passagerare, 1,7 miljoner bilar och 2,1 miljoner fraktenheter varje år. Lexidor är en samarbetspartner till Stena Line sedan lång tid tillbaka. I detta projekt tillhandahöll vi inspektion av skyltningen och tog fram ett komplett arkivsystem för ritningar åt Stena Lines flotta.

”Ett skyltsystem och ett ritningsarkiv som är gemensamt för alla”

Att samordna alla fartyg och färjor i Stena Lines flotta är en enorm uppgift. Varje år transporterar denna flotta cirka 7,6 miljoner passagerare, 1,7 miljoner bilar och 2,1 miljoner fraktenheter. Att ha ett användarvänligt, konsekvent och spårbart system för alla inomhus- och utomhusskyltar hjälper Stena Line att hålla varje fartyg enhetligt och efterleva alla regler.

– Vi behövde ett funktionellt och sammanhållet system för hela Stena Lines flotta. Ett gemensamt system för både befintliga fartyg och nytillskott i flottan, säger Jonas Tullock, Fleet Manager hos Stena Line.

Efterlevnad av alla marina lagrum och standarder

Ett av projektets huvudmål var att säkerställa efterlevnad i hela flottan. Eftersom fartygen har byggts under många år gäller olika regelverk och standarder för flottan som helhet.

– När vi började arbetet hade vi ritningar i en stor mängd olika format och sparade på flera olika sätt för olika delar av flottan. Lexidor hjälpte oss att ta fram ett skräddarsytt och framtidssäkrat arkivsystem för ritningarna. Det besparar oss mycket tid och säkerställer att alla ritningar är korrekta och uppfyller kraven.

Ett sammanhängande, lättförståeligt system för både personal och passagerare

Som en del av projektet ville Stena Line också skapa en genomgående skyltningsprofil för både passagerare och personal.

– Vi vill alltid kommunicera på ett sammanhållet sätt för alla fartyg. Konsekvens och förståelse för flottan som helhet skapar en säker miljö och gör det lättare för oss att upptäcka potentiella brister.

På vilket sätt hjälpte Lexidor till?
Baserat på uppdragsbeskrivningen från Stena Line föreslog Lexidor en registerstruktur, underhållsplan, säkerhetskopiering och tillgänglighet.

– Vi använde ett ID-system som baserades på vårt interna system och ville fortsätta att använda samma nomenklatur, berättar Jonas vidare. Dessutom ville vi samla in och arkivera standardpaket med ritningar för varje fartyg. Lexidor hjälpte oss genom att ta fram ett system för detta, samt en skyltmanual för hela flottan, vilket omfattade alla tillgängliga skyltsystem.

Lösningarna i detta projekt

Check iconUndersökning och ritningsgranskning

Check iconProjektledning

Check iconUndersökning och inspektion

Check iconSäkerhetsskyltar

Check iconTekniska skyltar

Check iconOffentliga skyltar

Check iconLLL

”Stena Line har nu samarbetat med Lexidor i över 50 år. De erbjuder innovativa lösningar inom den marina sektorn för oss. De erbjuder alltid god service, högkvalitativa lösningar och har en unik erfarenhet av regler och föreskrifter inom den marina sektorn.”

Jonas Tullock Fleet Manager, Stena Line