På svenska In English
Sök
2019-03-22

Villkor & info

 

Priser
Alla priser gäller exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att utan särskilt meddelande
ändra
de priser som angivits i prislistor. Skulle inköpskostnader eller valutakurser vid
leveranstillfället 
ha ändrats, förbehåller vi oss rätten att tillämpa då gällande priser.  


Betalningsvillkor
30 dagar netto. Dröjsmålsränta 9,5%


Leveransvillkor
Kostnad för frakt och emballage tillkommer.  


Reklamationer
Ev. anmärkningar skall vara oss tillhanda inom 6 dagar efter mottagandet av varan.
Varorna förblir Lindbergs egendom till dess full betalning erlagts.


Miljö
Se vår miljöpolicy.